Logo

با کلوپ مالی دنیای مالی در دست من و توست


لطفا شماره همراه خود را به لاتین و طبق راهنمای زیر وارد کنید.
شماره ایران مثال: 00989121001234
شماره های خارج از ایران با دو صفر و کد کشور مثال: 001818100123

شرایط ورود و یا ثبت نام به پنل بدین شکل می باشد که در ابتدا وارد ربات تلگرام @CLUBMALIBOT شوید و بعد روی گزینه ی Start بزنید.